پاسخ دکتر خسروشاهی به سوالات درمان دیابت
آیا به جز انسولین، با تغذیه و ورزش میتوان این بیماری را کنترل کرد؟

آیا درمان دیابت، فقط انسولین است؟

پاسخ به این سوالات از زبان دکتر خسرو شاهی

  • رنگ

  • حالت

  • نوع