loader

روش نوین رژیم درمانی
امروزه اصلاح وضعیت تغذیه و رژیم درمانی بیماران بخش انکار ناپذیر و مهمی از درمان بسیاری از بیماری ها به حساب می آید و حتی در بسیاری از بیماری های غیر واگیر اصلاح رژیم غذایی و تجویز رژیم های غذایی - درمانی تنها راه درمان و یا حداقل اولین توصیه و دستورالعمل درمانی محسوب میشود.
به هر حال در قرن ۲۱ ام اهمیت رژیم درمانی -برخلاف آنچه که عموم جامعه برای تغذیه متصور هستند و آن را به رژیم چاقی و افزایش وزن و رژیم کاهش وزن میشناسند- به عنوان بخش مهم فرآیند درمان بیماری ها امری است اثبات شده.

شما را دعوت میکنیم تا توضیحات و روش نوین رژیم درمانی را با خانم دکتر میرفتاحی ببینید
لینک کوتاه : https://diabet-shop.com/vds13-163