loader

روز جهانی دیابت

روز جهانی دیابت، بزرگترین کمپین اطلاع رسانی در رابطه با این بیماری ست. کمپینی که با بیش از ۱ میلیارد نفر مخاطب در ۱۶۰ کشور جهان، موضوعات بسیار مهمی را در مجامع عمومی و سیاسی در خصوص این بیماری بررسی می كنند

هر ساله این کمپین، بر روی موضوعی (در رابطه با این بیماری) تمرکز می کند که اقدامات حاصل از آن در طی یک یا چند سال مورد بررسی قرار می گیرد.شعار روز جهانی دیابت 2020 “دیابت و پرستار” است. کارزاری با هدف افزایش آگاهی در مورد نقش مهمی که پرستاران در حمایت از افراد دیابتی ایفا می کنند.
لینک کوتاه : https://diabet-shop.com/vds15-964