جایگاه جراحی در درمان زخم پای دیابتی

بخش اول گفتگو با آقای دکتر بدوحی فوق تخصص جراحی وفلوشیپ ترمیمی با موضوع جایگاه جراحی دردرمان زخم پای دیابتی

  • رنگ

  • حالت

  • نوع