ارتباط دیابت با افسردگی و اضطراب (قسمت دوم)

قسمت دوم گفتگو با دکتر امین امیری روانپزشک ( متخصص بیماری‌های اعصاب و روان )

موضوع : ارتباط دیابت با افسردگی و اضطراب

درمانهای افسردگی در بیماران دیابتی بصورت دارویی و غیر دارویی است
درمانهای دارویی باید تجویز شود که حداقل عوارض و حداکثر اثر را داشته باشد عوارضی مثل افزایش وزن و رخوت و خواب آلودگی و تشدید اختلالات جنسی
درمانهای غیر دارویی مهم‌ترین قسمت آموزش و روان درمانی است و شناخت درمانی است که باورها و افکار نادرست فرد درمورد دیابت و مصرف دارو و انسولین مورد چالش قرار می‌گیرد و در کلاسهای اموزشی انجمن دیابت همیشه تاکید بر این نکته که آموزش مقدم بر درمان است
کمک روانپزشکی در برداشتن مانع ترس از تزریق انسولین است و آموزش و شناخت درمانی نقش به سزایی دارد و روانپزشکی باعث کاهش احساس گناه در افراد می‌شود و موجبات زندگی عادی مثل سایر افراد جامعه را فراهم می کند

  • رنگ

  • حالت

  • نوع