کرم های مهندسی شده و نابودی سلول های سرطانی

  • اخبار دیابتی

کرم های مهندسی شده و نابودی سلول های سرطانی

  • دیابت شاپ
  • 29 اردیبهشت 1402

پژوهشگران دانشگاه اوزاکا در ژاپن کشف کرده اند که نوع خاصی از کرم های میکروسکوپی به نام نماتودها می توانند برای نابودی سلول های سرطانی به کار گرفته شوند. برای تحقق این هدف، کرم ها باید با پوشش های مبتنی بر هیدروژل احاطه شوند که می تواند برای حمل محموله های کاربردی (مانند مواد نابودکننده سلول های سرطانی) هرچه بیشتر مهندسی شود.


نماتود؛ کرمی در جستجوی سلول های سرطانی


نماتودها، کرم های میکروسکوپی هستند که به طور معمول در خاک یا محیط های دیگر زندگی می کنند و در برخی موارد می توانند به بدن انسان حمله کنند. انیساکیس سیمپلکس (Anisakis simplex)، نوعی نماتود که به طور معمول در محیط های دریایی زندگی می کند اما در صورت بلعیدن می تواند در بدن انسان نیز به زندگی خود ادامه دهد، تمایل غیرمعمولی به سلول های سرطانی نشان داده است.

به گفته ویلدان موبارک، یکی از نویسندگان مطالعه، آنیساکیس سیمپلکس به نظر می رسد سرطان را حس کرده، به طور بالقوه با تشخیص بوی سرطان، و به بافت سرطانی متصل می شود. این امر ما را بر آن داشت تا بررسی کنیم آیا می توان از این کرم برای رساندن مستقیم درمان های ضد سرطان به سلول های سرطانی در بدن انسان استفاده کرد یا خیر.
رساندن مستقیم عوامل ضد سرطان به سلول سرطانی
برای بررسی این احتمال، پژوهشگران ابتدا سامانه ای را برای اعمال پوشش های هیدروژل روی نماتودها با فرو بردن آنها در یک سری از محلول های حاوی مواد شیمیایی ایجاد کردند. از این طریق و طی حدود 20 دقیقه، پوششی با ضخامت حدود 0.01 میلیمتر روی کرم ایجاد شد.

به گفته شینجی ساکای، نویسنده ارشد مطالعه، نتایج بسیار واضح بود. پوشش به هیچ وجه اختلالی در بقای کرم ها ایجاد نکرد و به اندازه کافی منعطف بود تا تحرک و توانایی طبیعی کرم برای جستجوی روایح جذاب و سیگنال های شیمیایی حفظ شود.سپس، پژوهشگران پوشش را با مولکول های کاربردی پر کردند و دریافتند که این کار کرم ها را در برابر نور فرابنفش یا پراکسید هیدروژن محافظت می کند. افزون بر این، پوشش می تواند با عوامل ضد سرطان پر شود و در شرایط آزمایشگاهی مشخص شد می توان از نماتودها برای رساندن عوامل ضدسرطان برای نابودی سلول های سرطانی استفاده کرد.

به گفته موبارک، یافته های ما نشان می دهد که نماتودها می توانند به طور بالقوه برای رساندن محموله های کاربردی به طیف گسترده ای از اهداف خاص در آینده استفاده شوند. با توجه به سازگاری پوشش های هیدروژل، این سامانه تحویل مبتنی بر کرم نه تنها برای رساندن داروهای ضد سرطان به سلول های سرطانی در بیماران امیدوارکننده است، بلکه کاربردهای بالقوه در زمینه های دیگر مانند رساندن باکتری های مفید به ریشه های گیاهان را نیز دارد.

این مطالعه در نشریه Science Direct منتشر شده است.

  • رنگ

  • حالت

  • نوع