loader

پیشگیری و درمان زخم پای دیابتی

گفتگو با موضوع " پیشگیری و زخم پای دیابتی" با حضور:


جناب آقای دکتر جمال میرزایی

فوق تخصص بیماری‌های عفونی و سیستم ایمنی


و


جناب آقای دکتر سعید محمدی
کارشناس تخصصی زخم


تفاوت برخورد با زخم استریل و زخم عفونی مهم است جهت پیشگیری از ایجاد زخم معاینه پا توسط خود بیمار حائز اهمیت است ولی گاه زخم پای دیابتی زخم می‌شود و تنها فرد دیابتی از بوی عفونت زخم متوجه عارضه می‌شود بنابراین قبل از عفونی شدن با چک کردن پا می توان مانع پیشرفت عارضه گردید.

از علایم مهم عفونت در پا علایم گرمی قرمزی و تورم منطقه است.

توصیه های داده شده به دیابتی ها جهت جلوگیری از زخم پای دیابتی نکاتی که باید رعایت کند :

  • هرشب پاها رامعاینه کند و تک تک انگشتان باید از نظر شروع زخم چک گردد.
  • از کفشهای مناسب طراحی شده برای پای دیابتی باید بهره برد.
  • ضمنا باید از جوراب‌های سفید استفاده شود تا عفونت و ترشحات زودتر مشخص گ‌‌‌‌ردد
  • و ناخنها صاف گرفته شود.

 

طول درمان انتی بیوتیک در زخم پا به شرایط و نوع زخم بستگی دارد.

 

 
لینک کوتاه : https://diabet-shop.com/vds106-284