هیپوگلیسمی (افت قند خون)
هیپوگلیسمی (افت قند خون) ناشی از سطح بسیار پایین قند خون (گلوکز)، می باشد. هیپوگلیسمی به خودی خود یک بیماری نیست بلکه علامتی برای یک مشکل جسمی است. قند خون پایین همچنین ممکن است به عنوان یک واکنش به انسولین یا شوک انسولین شناخته شود.

قند خون پایین باعث آزاد شدن اپی نفرین (آدرنالین)، می شود. اپی نفرین همان عاملی هست که می تواند باعث علائم کمبود قند خون مانند لرزش قلب، تعریق، سوزن سوزن شدن و اضطراب شود.

اگر سطح قند خون پایین ادامه یابد، مغز گلوکز کافی دریافت نمی کند و عملکرد آن متوقف می شود و ممکن است منجر به تشنج، اغما و به ندرت مرگ شود.

در ادامه صحبت های کارشناس تغذیه , سرکار خانم رادخوی را بشنوید

  • رنگ

  • حالت

  • نوع