نحوه تزریق صحیح انسولین (قسمت دوم)

قسمت دوم مصاحبه با خانم دکتر شیما سیروس (دیابتولوژیست)

موضوع: نحوه تزریق صحیح انسولین

انسولین حتما باید به صورت چرخشی در نقاط مختلف بدن که مشخص شده است تزریق گردد و اگر بیمار مرتب انسولین را در یک نقطه و بطور دائمی تزریق کند موجب لیپودیستروفی و گره زیر پوستی میگردد و در نتیجه جذب انسولین کاهش یافته و قندها از کنترل خارج می شود
چرخشهای موضعی در سه تا چهار روز ولی در نقاط مختلف انجام می‌گیرد
در خانم‌های باردار. تزریق به شکم هیچ مشکلی به وجود نمی اورد
در مورد انسولین های قدیمی و تزریق با سرنگ باید به واحدهای اندازه گیری توجه ویژه داشت
زمان تزریق انسولین ها و فاصله آن با غذا باید حتما رعایت گردد
در سویچ انسولین ها از قدیمی به جدیدحدود سه تا چهار هفته طول میکشد که به دوز مطلوب برسیم

  • رنگ

  • حالت

  • نوع