رژیم غذایی دیابتی ها از زبان کارشناس تغذیه خانم رادخوی
رژیم غذایی در دیابتی های عزیز، با توجه به شرایط خاصی که دارن، بسیار حائز اهمیت است.
در این ویدئو، تغذیه برای هر گروه غذایی بررسی میشود،
از جمله موادی که دیابتی ها باید در رژیم غذایی خود جای دهند نان های سبوس دار، برنج قهوه ای و...
در این ویدئو ببینید نظر کارشناس در این رابطه چیست

  • رنگ

  • حالت

  • نوع