رابطه ديابت و چاقی

چاقی مثل ديابت و فشار خون و كبد چرب يك بيماری است و بايد تشخيص و درمان صحيح داشته باشه ، بايد توجه داشت كه متفورمين داروی لاغری نبوده و همچنين عوارض كليوی در كليه سالم ايجاد نميكند ، داروهای نسل جديد ديابت در مقايسه با داروهای نسل قديم كه چاق كننده بودند ، بيماران ديابتی را دچار اضافه وزن نمی كنند ،يكی از عوارض مهم چاقی كبد چرب است كه با درمان چاقی در مراحل اوليه كنترل می شود، درمان چاقی طولانی مدت است ولی با درمان ان از بيماريهای عروق قلبی جلوگيری ميكنيم

  • رنگ

  • حالت

  • نوع