دیابت بارداری

 

دیابت در زمان بارداری به عنوان رایج‌ترین مشکل پزشکی شناخته شده است و ۳.۳% از زنان باردار را شامل می‌شود. فرقی نمی‌کند که دیابت از کدام نوع باشد، می‌توان با اطلاع از برخی نکات سلامت بیشتر شما در دوران بارداری را تضمین کرد.


توجه شما را به نکات خانم دکتر سیروس جلب مینماییم

  • رنگ

  • حالت

  • نوع