توضیحات دکتر مریم میرفتاحی در رابطه با کبد چرب50 تا 70 درصد بیماران دیابتی در طول عمرشان کبد چرب را تجربه می کنند.
تغییر در شیوه زندگی میتواند از کبد چرب جلوگیری کند.
علت عارضه دیابت و کبد چرب بر پایه مقاومت به انسولین می باشد.
برای اطلاع دقیق تر لطفا به توضیحات دکتر مریم میرفتاحی توجه کنید.

  • رنگ

  • حالت

  • نوع