loader

تغذیه دوران بارداری
تغذیه نقش اصلی در دیابت دوران بارداری را ایفا می کند. یکی از باورهای اشتباه در تغذیه دوران بارداری این است که مادر باید به اندازه دو نفر غذا بخورد که این امر منجر به چاقی مادران خواهد شد. از جمله نکاتی که ماداران باردار باید به آن توجه کنند این است که رژیم غذایی مادران باردار چندان تفاوتی با افراد عادی ندارد و نکته دوم اینکه باید به کافی بودن و مناسب بودن غذا توجه شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از تغذیه مادران باردار نوضیحات متخصص تغذیه دکتر هاشمی را مشاهده کنید.
لینک کوتاه : https://diabet-shop.com/vds24-185