اهمیت بیماری دیابت ناشی از عوارض قند بالاست

مصاحبه با دکتر مهریار خسروشاهی (دیابتولوژیست)

موضوع: اهمیت بیماری دیابت ناشی از عوارض قند بالاست

 

برای پزشک یا بیمار صرفا عدد قند بالا نباید مد نظر باشد بلکه عوارضی که در اثر قندهای خون بالا باعث گلوکوتوکسیسیته و سمی شدن خون ناشی از قند بالاست و باعث آسیب ارگان‌های اصلی بدن می‌شود که با کنترل شیوه زندگی در ابتدا و سپس با کنترل دارویی قابل پیشگیری است.

 
عوارض دیابت به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی می‌شود


از عوارض کوتاه مدت مهم‌ترین آن هیپوگلیسمی یا افت قند خون و در طیف دیگر هیپر گلیسمی یا افزایش قند خون است .
از عوارض درازمدت دیابت به علت عدم کنترل صحیح قند خون بوجود می اید که خود به دو دسته عوارض عروق کوچک که در چشم و کلیه ها و عوارض عروق بزرگ که در قلب و مغز و اندام های انتهایی ایجاد می‌شود.

  • رنگ

  • حالت

  • نوع