اهمیت آموزش در بیماری‌های مزمن برای پزشکان و بیماران

آموزش دیابت برای پزشکان در کنار آموزش بیمار به علت اینکه تا آخر عمر همراه بیمار هست از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، حدودا ۸۰۰۰ ساعت فرد با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کند که از این ساعات طولانی شاید در سال فقط ۸ ساعت با پزشک خود در ارتباط است بنابراین چربی یا فشار خون یا دیابت می‌تواند به عوارض مهلک منجر شود. اینجاست که نیازهای فرد رو باید دید که کنترل دچار ناتوانی جسمی مثل نابینایی یا قطع عضو شود بنابر این عواملی که در بیماری نقش داشته که باید با آموزش این عوارض رو کاهش داد در اطلس فدراسیون جهانی دیابت بستر های اموزشی برای جلوگیری از بیماری دیابت مطرح شده توانمند سازی جامعه و افراد در معرض خطر برای پیشگیری از بیماری دیابت است.

  • رنگ

  • حالت

  • نوع