افت قند خون (هیپوگلیسمی)

بخش اول گفتگو با دکتر علی جمشیدی فر (فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین)

موضوع: افت قند خون (هیپوگلیسمی)

رویداد افت قند توسط بیمار به صورت بدترین خاطره بیمار توصیف می شود و بیمار ذکر می‌کند که دوست ندارد این اتفاق تکرار شده و یا دارو‌ مصرف کند. وقتی قند خون زیر ۷۰ آمد قند به مغز نرسیده باعث اختلال تکلم و رفتارهای غیر عادی و اختلال تعادل می‌شود و در افراد با مشغله های حساس و افراد سالمند و یا کودکان و بیمارانی که در ریسک و خطر هستند باید جدی گرفته شود چون تهدید کننده حیات فرد و حیات دیگران باشد. در علل افت قند داروهای کاهنده قند خون قرص یا انسولین و ورزش و فعالیت بیمار و نارسایی بیمار حایز اهمیت است که با مصرف میان وعده بطور دقیق می‌توان جلوی افت قند را گرفت

  • رنگ

  • حالت

  • نوع