loader

ارتباط دیابت و چاقی

مصاحبه با دکتر محمد هاشمی دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران
با موضوع :نقش تغذیه در پیشگیری و درمان دیابت و چاقی

به گفته سازمان جهانی بهداشت قرن ۲۱ تحت عنوان اپیدمی دو فلو دیابت و چاقی نامگذاری شده است ، برای درمان دیابت سه گام وجود دارد که عبارتند از دارو ، تغییر روش زندگی و‌فعالیت فیزیکی و تغذیه
باور غلطی که در جامعه وجود دارد اینست که افراد فکر می‌کنند با ورزش کردن می‌توانند هر چقدر که بخواهند بخورند
رعایت اصول تغذیه در اساطیر ما و ادبیات کهن ما حتی ذکر شده
لینک کوتاه : https://diabet-shop.com/vds46-097