آخرین فیلم ها

ویدئو

تغذیه دیابتی ها

صحبت های دکتر میرفتاحی در خصوص تغذیه دیابتی ها

ویدئو

درمان های جدید دیابت

درمان های جدید دیابت

ویدئو

دیابت نوع 2 چیست ؟

دیابت انواع مختلفی دارد و وابسته به محیط، وراثت و سبک زندگی به پیش دیابت، دیابت نوع 1 ، دیابت نوع 2، دیابت بارداری تقسیم می شود.

ویدئو

دیابت نوع 1 چیست ؟

دیابت انواع مختلفی دارد و وابسته به محیط، وراثت و سبک زندگی به پیش دیابت، دیابت نوع 1 ، دیابت نوع 2، دیابت بارداری تقسیم می شود.